Тeacher

Learn to speak Bulgarian!

 

   

Мария Ненчова-Ричард

Образование -висше-
-СУ "Св. Кл. Охридски"-предучилищна педагогика.
-Чикаго, САЩ-      National Louis University-Детска педагогика, специалност: Инструкция и Създаване на програма за предучилищна група
Преподавателски опит :
-ОДЗ 77  ”Ханс Кристиян Андерсен ”
-Baker Demonstration School.
Детски учител- подпомагащ дейността на
-БУ “Родна Реч”- Чикаго, Консултант
по предучилищна педагогика
                       

 Mariya Nenchova-Richard
 Education: Master’s Degree at Early Childhood Education, specialty: Curriculum and Instruction. National Louis University, Chicago, US
Master’s Degree at Early Childhood Education, specialty: Art and Communication at Early Childhood Classroom. Sofia University, Bulgaria