Ученици

 

 

 

Учебни програми  

   

 

 •  Учебни програми

 

Учебната програма по:

  • български език
  • литература
  • човек и общество
  • история
  • география се реализира в рамките на
 • учебни седмици – от  9 септември  до  27 май  . 

 
Часовете са разпределени, както следва:

 • Български език                                                  

   Формиране на комуникативно-
   речеви и писмени умения                                

 • Литература

   Четене,  анализ и осмисляне на                      
   литературното  произведение                        

 • Извънкласно четене                                          
 • Човек и общество , история и география

                                          
Учебните занятия

 • Провеждат  всяка  събота 
 • Всяка група следва свой график.   

 

Учениците ползват Коледна и Великденска ваканция.

 

 • Сертификати :
 • Удостоверение за завършен клас
 • Свидетелство за завършен начален етап на основното образование
 • Свидетелство за основно образование
 •  Удостоверенията  се признават в България.