Ученици

 

 

 

Групи по интереси

Родолюбие

ОСТАНЕТЕ БЪЛГАРИ!

 

  • Макар в чужбина, да не забравяме българските си корени!
  • Както дървото без корени не може, така и човекът без корените си е загубен.
  • Знаейки българските си корени,  детето ви става много силно.
  • Дайте му възможност да  познава и обича мястото, от където идвате.
  • Знаейки и обичайки България- то ще ви обича и уважава повече.

Група”Родолюбие”

Запознава с  българския бит, култура, традиции, празници,  народно творчество. 

  • Децата  научават всичко нужно за България, за да я обикнат.
  • Обучението  в тази групи е поставено на   творческо-познавателно равнище.

    В този клас ще намерите всичко, което детето ви трябва да знае за България.

 

 

Клас по Родолюбие

Информация и

Записване