Ученици

 

 

 

Учебни програми  

Изучавани предмети:

 

 

 

 • Български език                                                  

Формиране на комуникативно-
речеви и писмени умения.                                

 • Литература

Четене,  анализ и осмисляне на                      
литературното  произведение.                        

Извънкласно четене -Разширява детския кръгозор.

 • Родинознание- Знания за човека и обществото.
 • История- Запознава с исторически дати и събития .
 • География -Дава геогравски познания за България .

Учебни седмици – 36


Учебните занятия

 • Провеждат  всяка  събота. 
 • Всяка група следва свой график.   

Учениците ползват Коледна и Великденска ваканция.

 • Сертификати :
 • Удостоверение за завършен клас.
 • Свидетелство за завършен начален етап на основното образование.
 • Свидетелство за основно образование.
 •  Удостоверенията  се признават в България.