Знание
Литературен клуб
Предложи книга
Информация
Срещи
Семинари
Преподаватели
Мнения
Мнения за БУЦ
Мнения за клубове

 

Разни мнения
 

 

Пожелавам на БУЦ”Знание”
НА ДОБЪР ЧАС ,
За да не се загуби българското ЗНАНИЕ!

 
Мария Тодорова

Не забравяйте никога, че сте и българи!
Чудесно е БУЦ”Знание”, че ви има.

Людмила Мартналер,
Швейцария

Единствената реалност е Любовта!
Радвам се да се запознаем и да прдължим пътя към усъвършенстването заедно!
Мария Гаджева

 

Прекрасна идея!
Лек път!
Ваня Йорданова

Щаслива съм да знам, че има такъв български център, че всички деца и въздрасни можем да се обогатим духовно и интелектуално.
Гордея се, че съм българка и с радост бих дала цялата си помощ за развитието на БУЦ”Знание”.
Силата на знанието е в това то да бъде разпръсквано и да стига до всички слоеве на обществото.
Нека превличем повече дейности, които да обединяват българите и да издигат духовния и интелектуален живот!
Нека пребъде идеята за интелектуалният растеж на българите в Чикаго!
Желая много успех на Център”Знание”!

Маргарита Иванова

Мир и любов на всички красиви българчета!

 Дамян Дамянов

С най – добри пожлания за напредък, развитие и успехи!

Красимира Вълчева

Успех на всички хубави идеи!

Милена Николова