За Контакти
   

Bulgarian Learning Center”Znanie”
821 N. Arlington Heights Rd , Arlington Heights, IL 60004

Тел.: (847) 858 9147
Факс: (847) 670 6245

БУЦ „Знание”
и
БЪЛГРСКОТО УЧИЛИЩЕ „РОДНА РЕЧ”

С НОВИ АДРЕСИ

В САМОСТОЯТЕЛНИ УЧИЛИЩНИ СГРАДИ

1. АРЛИНГТОН ХАЙТС- адрес: 821 N. Arlington Heights Rd , Arlington Heights, IL 60004

2. CUMBERLAND & BRYN MAWER -адрес: 5650 N Canfield Ave, Chicago, IL60631

3. МT. PROSPEKT- на CENTRAL RD. & ELMHURST Rd. (MAIN St.) - aдрес: 407 N. Main Street, Mt Prospect, IL 60056


View Larger Map/p>