За нас
 

Да съхраним българското!

Мисия

            Мисията на Българският Учебен Център”Знание” е:   образование, културa, информация  за малки и големи.  Има за цел запазване и съхраняване на българския език,  българските традиции и култура за българската общност в Чикаго и подпомагане адаптирането  на българите на Американска земя.
Подпомагане на българската общност-образователно и информационно чрез обучения, семинари, срещи, консултации.
Българските децата да могат да  четат и пишат на български език.  Обучение по Родна реч, знания за Родина, бит и традиции.
Честване на празници.
Участие на деца и въздрастни в  различни обединяващи активности.

Откриване, събуждане и разпалване творческата същност на деца и въздрастни.
          Цел на БУЦ”Знание” е да се утвърди, като  Български културно -образователен и информационен център на всички българи в Чикаго и да подпомага  разрастващата се българска общност в Чикаго.