Знание
Литературен клуб
Предложи книга
Информация
Срещи
Семинари
Преподаватели
Мнения
Мнения за БУЦ
Мнения за клубове

 

Преподаватели в Училище"Родна Реч"
 

 

 

 

Лили Паслиева

Основател на БУЦ ”Знание” и Училище ”Родна Реч”.
Образование – висше- СУ”Кл. Охридски”. 
Преподавателски опит :
Преподавател в Учителски Институт- Кърджали
Училищен психолог-Пловдив
Начален учител- София
Начален учител “Св.София”- Чикаго
Начален учител- БУ “Родна Реч”- Чикаго
Психолог-консултант- детски и семейни проблеми в
БУЦ"Знание”- Чикаго

     
 

Силвия Георгиева

Образование – висше- ПУ”Паисий Хилендарски”.
Българска и английска  филология 
Преподавателски опит:
Учител по бълг. език и литература- ИТ”Алеко               
Константинов, Кърджали
Преподавател – ПУ ”Паисий Хилендарски”.
Учител по бълг. език и литература- БУ“Родна Реч”- Чикаго
Водещ– Група “Родна Реч” (група за учене на бълг. език)
ESL  клас - преподавател

     
 


Ваня Йорданова

Образование – висше- ПУ”Паисий Хилендарски”. 
Преподавателски опит :
Детски учител-  Сливен
Детски учител- БУ “Родна Реч”- Чикаго

     
 

Галя Личева

Образование – висше- ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”.   
Преподавателски опит :
Начален учител- Велико Търново
Начален учител- БУ “Родна Реч”- Чикаго

     
 

Цветанка Георгиева

Образование висше, ЮЗУ”НеофитРилски”,
Благоевград
Преподавателски опит :
Учител по история- Пловдив
Учител по история и география- БУ “Родна Реч”- Чикаго
Водещ- Група “Родолюбие”-за тези, които искат да знаят за
България

     
   

Янка Софкин

Образование – висше- ЮЗУ”Неофит Рилски”, Благоевград
Преподавателски опит :
Начален учител- Сандански
Начален учител- подпомагащ дейността на
БУ “Родна Реч”- Чикаго

     
   

Венета Чалъмова

Образование – висше- ПУ”Паисий Хилендарски”. 
Работила като :
Директор  на ДГ- Пловдив
Поставил основите на предучилищната група-
БУ“Родна Реч”- Чикаго
Логопед           -БУ “Родна Реч”- Чикаго