Знание
Литературен клуб
Предложи книга
Информация
Срещи
Семинари
Преподаватели
Мнения
Мнения за БУЦ
Мнения за клубове

 

Преподаватели в БУЦ"Знание"
     
     
     
     
     
 

 

 

Lilly Paslieva, Bulgarian Learning Center,,Znanie", Chicago

Лили Паслиева

Основател на БУЦ ”Знание” и Училище ”Родна Реч”.
Образование – висше- СУ”Кл. Охридски”. 
Преподавателски опит :
Преподавател в Учителски Институт- Кърджали
Училищен психолог-Пловдив
Начален учител- София
Начален учител “Св.София”- Чикаго
Начален учител- БУ “Родна Реч”- Чикаго
Психолог-консултант- детски и семейни проблеми в
БУЦ"Знание”- Чикаго

     
 

Силвия Георгиева

Образование – висше- ПУ”Паисий Хилендарски”.
Българска и английска  филология 
Преподавателски опит:
Учител по бълг. език и литература- ИТ”Алеко               
Константинов, Кърджали
Преподавател – ПУ ”Паисий Хилендарски”.
Учител по бълг. език и литература- БУ“Родна Реч”- Чикаго
Водещ– Група “Родна Реч” (група за учене на бълг. език)
ESL  клас - преподавател

     
 


Ваня Йорданова

Образование – висше- ПУ”Паисий Хилендарски”. 
Преподавателски опит :
Детски учител-  Сливен
Детски учител- БУ “Родна Реч”- Чикаго

     
 

Галя Личева

Образование – висше- ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”.   
Преподавателски опит :
Начален учител- Велико Търново
Начален учител- БУ “Родна Реч”- Чикаго

     
 

Цветанка Георгиева

Образование висше, ЮЗУ”НеофитРилски”,
Благоевград
Преподавателски опит :
Учител по история- Пловдив
Учител по история и география- БУ “Родна Реч”- Чикаго
Водещ- Група “Родолюбие”-за тези, които искат да знаят за
България

     
 

Галина  Николова

Образование- висше- Музикално
Преподавателски опит :
Учител по музика-  Бургас
Учител по музика- БУ“Родна Реч”- Чикаго
Ръководител на Детска вокална група

     
 

Мария Ненчова-Ричард

Преподавател- Американски клас

Образование -висше-
СУ "Св. Кл. Охридски"-предучилищна педагогика.
Чикаго, САЩ-      National Louis University-Детска педагогика, специалност: Инструкция и Създаване на програма за предучилищна група
Преподавателски опит :
ОДЗ 77  ”Ханс Кристиян Андерсен ”
Baker Demonstration School.
Детски учител- подпомагащ дейността на
-БУ “Родна Реч”- Чикаго, Консултант
по предучилищна педагогика.

Mariya Nenchova-Richard
 Education: Master’s Degree at Early Childhood Education, specialty: Curriculum and Instruction. National Louis University, Chicago, US
Master’s Degree at Early Childhood Education, specialty: Art and Communication at Early Childhood Classroom. Sofia University, Bulgaria

     
 

Румен Арнаудов

Образование – висше – БДК гр. София
Преподавателски опит:
Учител по флейта-  гр. Елин Пелин
Ръководител на детски вокални групи и народните
хорове на град Елин Пелин и Ботевград
Учител по китара и флейта-  Гърция
Учител по китара и флейта - БМЦ ”Чикаго”

     
 

Маринета Гаджева

Образование – висше – АМТИ гр. Пловдив
Concordia University – River Forest, IL
Преподавателски опит:
Учител по музика – гр. Стара Загора
Учител по музика – гр. Пловдив
Учител по цигулка и виола в String Project, Rolling
Meadows, IL
Учител по цигулка и виола - БМЦ ”Чикаго”

     
 

Росен Арнаудов

Студент по пиано в DE PAUL,  Чикаго
Преподавателски опит:
Частни уроци по пиано – София, Чикаго-
Учител по пиано- БМЦ- Чикаго

     

 

 

Наско Андреев

Образование- висше- Музикално

Китарист- Вокално-инструментални групи:

“Сигнал” и “Елит”

Опит в сформиране на състави и тяхната изява.

Сформира вокално -инструментална група към БМЦ на БУЦ"Знание"

    СТЕЛА ДИЛОВА

 

   

РАЛИЦА ВЛАДИМИРОВА

    ВАСИЛЕН ВАСЕВСКИ
 

Български художник, завършил Националната Художествена Академия, София (специалност "Живопис") и Индиана Юнивърсити, Форт Уейн, Индиана (специалност "Комършъл Артс"). В момента преподава в Илиной Институт ъф Арт-Чикаго и участва в различни общи и самостоятелни изложби.

Преподавател в Студиото по изобразително изкуство в БУЦ"Знание"

Повече информация за него можете да видите на адрес:

www.vassi-art.com

     
   

Янка Софкин

Образование – висше- ЮЗУ”Неофит Рилски”, Благоевград
Преподавателски опит :
Начален учител- Сандански
Начален учител- подпомагащ дейността на
БУ “Родна Реч”- Чикаго

   

Венета Чалъмова

Образование – висше- ПУ”Паисий Хилендарски”. 
Работила като :
Директор  на ДГ- Пловдив
Поставил основите на предучилищната група-
БУ“Родна Реч”- Чикаго
Логопед           -БУ “Родна Реч”- Чикаго