Знание
Литературен клуб
Предложи книга
Информация
Срещи
Семинари
Преподаватели
Мнения
Мнения за БУЦ
Мнения за клубове

 

Преподаватели в Музикален Център
 

 

 

 

Румен Арнаудов

Образование – висше – БДК гр. София
Преподавателски опит:
Учител по флейта-  гр. Елин Пелин
Ръководител на детски вокални групи и народните
хорове на град Елин Пелин и Ботевград
Учител по китара и флейта-  Гърция
Учител по китара и флейта - БМЦ ”Чикаго”

     
 

Маринета Гаджева

Образование – висше – АМТИ гр. Пловдив
Concordia University – River Forest, IL
Преподавателски опит:
Учител по музика – гр. Стара Загора
Учител по музика – гр. Пловдив
Учител по цигулка и виола в String Project, Rolling
Meadows, IL
Учител по цигулка и виола - БМЦ ”Чикаго”

     
 

Росен Арнаудов

Студент по пиано в DE PAUL,  Чикаго
Преподавателски опит:
Частни уроци по пиано – София, Чикаго-
Учител по пиано- БМЦ- Чикаго

     

 

 

Наско Андреев

Образование- висше- Музикално

Китарист- Вокално-инструментални групи:

“Сигнал” и “Елит”

Опит в сформиране на състави и тяхната изява.

Създава вокално -инструментална група към БМЦ на БУЦ"Знание"

     
 

Галина  Николова

Образование- висше- Музикално
Преподавателски опит :
Учител по музика-  Бургас
Учител по музика- БУ“Родна Реч”- Чикаго
Ръководител на Детска вокална група