Ученици

 

 

 

За училище "Родна Реч"

   

 

Деца с микрофон

Ralica

Училище “Родна реч”

Уважение
Честност
Идеи
Любов
Истина
Щастие
Етика

Р од
О бич
Д ете
Н арод
А мбиции

Р одина
Е тнос
Ч удесa

българско училище

родителски дълг

 

Всяко българче да знае български!

Децата от училище “Родна Реч” знаят, колкото децата в България

 

Училище “Родна Реч” към БУЦ”Знание” е призвано дa  учи българските деца в Чикаго  на  български език, история и география, с които да им  даде основни знания за България, за нейната култура, бит и традиции.

 Целта е децата да могат да говорят, да  четат и пишат на български език, което ги оставя свързани с техните родители, със семействата им в България, с баби и дядовци, братовчеди и приятели.
Училище “Родна Реч”е  призвано да даде на българските  деца в Чикаго, това което тeхните семейства, поради новите условия  и принудата да се справят с необичайни проблеми, е трудно  да изпълнят.

  Българското училище “Родна Реч”  дава  на децата здравите корени,  които са  им нужни и без които те не могат.

Познаването,  здравата връзка с българските корени, с изконните български традиции, бит и култура, стават основата за  възпитаване на децата и  изява на творческите им възможности.

 

Учениците, които учат в “Родна Реч”:

 • Ходят с желание на училище
 • Знаят, колкото децата в България
 • Играят, учат и творят с желание
 • Имат най-добрите учители
 • Имат много приятели
 • Обичат да работят
 • Обичат да четат книги
 • Обичат да пишат стихове
 • Обичат да драматизират
 • Обичат училището си
 • Растат добри и умни деца
 • Растат засмени
 • Растат със самочувствие и принадлежност към българската общност
 • Учителите им  ги зачитат, обичат и уважават
 • Изявяват и развиват талантите си
 • Чувстват се творци
 • Имат възможност многократно да преживеят своя успех
 • Възпитават се в добра култура и поведение
 • Детето се поставя в центъра на учебния процес,защото училището  съществува заради него

 

Цели на Училище “Родна Реч”

 • Да научи всяко българско дете да чете и пише на Български език.
 • Децата да познават Българските традиции, бит и култура.
 • Да изгражда ценностна система у децата,  култура на поведение,  инициативност, умение за вземане на решения.
 • Да открива и развива творческия потенциал на децата
 • Да  се  съобразява с индивидуалността на всяко дете.

 Целите се реализират чрез:

 • Използване   въздействащата сила на изкуство, музика и театър при поднасянето и овладяването на нови знания.
 • Разиграване на  се ситуации, правене на  драматизации,  състезания, с цел създаване емоционална ангажираност на децата. Това повишава ефективността на учебния процес.

    Знанията стават по-трайни и се избягва психическата  преумора.

 • Поддържане на оптимален брой  деца в група
 •  Участия на децата от “Родна Реч” в  конкурси, представяния, изяви.