Ученици

 

 

 

Домашно училище

   

 

 

Домашно Училище  “Родна Реч” 

Цели:

 • Вашето дете да научи български език писмено и говоримо.
 • Заниманията му по български език да са в система, за да има резултат.
 • Да се запознае с българската художествена литература, българските приказки, пословици, поговорки, гатанки.
 • Да познава българската култура, традиции, обичаи и празници.

Положителни страни на Домашното Училище:

 • Ако живеете  много далече- училището се премества при вас.
 • Системното занимание и усвояване на материала ще ви зарадва с добрите си  резултатите.
 • Има редовен контрол и проверка .
 • Всеки следващ урок е базиран на усвояването на предишният
 • Дава ви възможност да се почувствате по - свързан с детето си и укрепва връзката между вас и детето.
 • Инвестицията на време и енергия, която влагате днес е инвестиция за цял живот.
 • Имате участие и контрол над това, как  детето ви  научава български език.
 • Детето ви става по - организирано и  самостоятелно .
 • Има връзка и достъп до други деца на Домашното Училище “Родна Реч”
 • Има възможност  да се включва в  живота и празниците на училището .
 • Има възможност да се прехвърли  в редовните класове  на българското  училище “Родна Реч”.
 • Получава свидетелство валидно за България.

 Как работи Домашното Училище:

 • Всяко дете учи със свое  темпо и ниво.
 • Кореспонденцията между детето и училището е веднъж седмично.
 • Материалите за седмицата получавате наведнъж    он-лайн или с поща (в зависимост от нивото и характера на работата)
 • Обратната връзка с изпълнените от вас домашни работи изпращате    също веднъж на  седмицата. 
 • Има редовен контрол, проверка и обратна информация.
 • Всеки следващ урок е базиран на усвояването на предишния.
 • Детето има свой график за занимания и го следва.
 • Детето има контролни сесии по средата на всеки  семестър и в края на семестрите.

Детето получава свидетелство за завършването на съответен клас валидно за България.

 

 

Информация и

Записване